Persondatabeskyttelse (GDPR)

Vores persondatapolitik

1. Generelt

Gahrn-jensen Næstved ApS udfører blikkenslagerarbejde, kloakarbejde og VVS.

Gahrn-jensen Næstved ApS henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god service til jer, og for at kunne genkende jeres set up. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.1 I denne persondatapolitik henviser ”Gahrn-jensen Næstved ApS”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Gahrn-jensen Næstved ApS, Virkningsadresse: Amagerbrogade 135, stuen, 2300 København S, Danmark. Når I anvender vores services behandles jeres personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

1.2 Oplysninger, som behandles i Gahrn-jensen Næstved ApS Kundekartotek og Mailsystem, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Dataansvarlig

Gahrn-jensen Næstved ApS er dataansvarlig for de oplysninger, I giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når I bruger vores tjenester. Det betyder, at Gahrn-jensen Næstved ApS er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler jeres data.

2.1 Gahrn-jensen Næstved ApS er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på:

Google Analytics

Google Console

Facebook

Instagram

Google Plus

Hjemmeside

Chatsupport

3. Hvilken behandling foretages?

3.1 Kundeinformation

Når I indgår aftale med os, skal I afgive jeres personoplysninger og kontaktoplysninger.

Gahrn-jensen Næstved ApS har brug for disse oplysninger om jer for at kunne identificere jer, levere vores services, og yde kundeservice til jer.

3.1.1 Data

Herudover indsamler Gahrn-jensen Næstved ApS, afhængig af de services I anvender, øvrige oplysninger, som I selv oplyser over for Gahrn-jensen Næstved ApS. Dette kan fx være jeres adresser, antal personer i husstanden, ligesom det kan være andre oplysninger. Gahrn-jensen Næstved ApS indsamler alene disse oplysninger, hvis I oplyser dem over for Gahrn-jensen Næstved ApS, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

3.1.2 Formål

Gahrn-jensen Næstved ApS indhenter personoplysningerne om jer med henblik på at registrere og identificere jer som rejsedeltager og for at kunne levere Gahrn-jensen Næstved ApS tjenester til jer. Gahrn-jensen Næstved ApS indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte jeres oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til jer.

Gahrn-jensen Næstved ApS indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Gahrn-jensen Næstved ApS interne politikker og håndhæve Gahrn-jensen Næstved ApS handelsbetingelser.

Endelig indhenter Gahrn-jensen Næstved ApS jeres personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

3.1.3 Hjemmel

Gahrn-jensen Næstved ApS har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Gahrn-jensen Næstved ApS kan levere sine tjenester til jer. Enkelte oplysninger behandles af Gahrn-jensen Næstved ApS, fordi Gahrn-jensen Næstved ApS har en legitim interesse i sådan behandling.

3.2 Tilbudstjeneste

Gahrn-jensen Næstved ApS kan med jeres samtykke sende jer få gode, relevante og målrettede tilbud på varer eller services. Tilbuddene kan blive sendt på baggrund af jeres profiloplysninger eller overordnede forbrugsdata.

Gahrn-jensen Næstved ApS behandler nogle af jeres oplysninger på et overordnet niveau for at kunne give jer gode tilbud.

Formålet med at behandle jeres data i tilbudstjenesten er at kunne målrette tilbud til jer.

3.2.1 Generelt

Såfremt I ønsker, at Gahrn-jensen Næstved ApS giver jer relevante og målrettede tilbud baseret på jeres forbrugsoplysninger, skal I give Gahrn-jensen Næstved ApS samtykke til dette.

Gahrn-jensen Næstved ApS giver aldrig tilbudsgivere adgang til jeres oplysninger uden jeres specifikke og særskilte samtykke.

3.2.2 Data

Giver I samtykke til, at Gahrn-jensen Næstved ApS må anvende jeres oplysninger til brug for Gahrn-jensen Næstved ApS tilbudstjeneste, behandler Gahrn-jensen Næstved ApS følgende data:

E-mailadresse

Profiloplysninger (personlig information)

Overordnede forbrugshistorik

Jeres overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af jer i en forbrugerkategori.

3.2.3 Data

Formålet med at bruge jeres oplysninger i tilbudstjenesten er at kunne målrette relevante tilbud fra Gahrn-jensen Næstved ApS og Gahrn-jensen Næstved ApS samarbejdspartnere til jer.

3.2.4 Hjemmel

Behandling sker på baggrund af jeres samtykke.

3.3 Tekniske oplysninger

Gahrn-jensen Næstved ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Gahrn-jensen Næstved ApS tjenester.

Formålet med indsamlingen er at optimere Gahrn-jensen Næstved ApS tjenester og kunne spore eventuelt misbrug.

3.3.1 Generelt

Gahrn-jensen Næstved ApS registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Gahrn-jensen Næstved ApS tjenester.

3.3.2 Data

Gahrn-jensen Næstved ApS registrerer jeres IP-adresse, operativsystem og device informationer, når I anvender Gahrn-jensen Næstved ApS Services og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når I anvender Web.

3.3.3 Formål

Gahrn-jensen Næstved ApS indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine Services og tjenester.

Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at Gahrn-jensen Næstved ApS kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine Services.

3.3.4 Hjemmel

Gahrn-jensen Næstved ApS har en legitim interesse i at indhente jeres tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine Services og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services.

3.4 Cookies m.v.

Gahrn-jensen Næstved ApS anvender cookies og andre tekniske foranstaltninger på Gahrn-jensen Næstved ApS tjenester.

Cookies og lignende bliver brugt til forskellige formål. Nogle er nødvendige, andre hjælper med at huske jeres præferencer, og andre til analyse. Enkelte bliver brugt til markedsføringsformål.

I kan altid slette eller blokere cookies, men brugen af Gahrn-jensen Næstved ApS tjenester bliver besværliggjort af det.

3.4.1 Generelt

Ved at bruge Gahrn-jensen Næstved ApS Services accepterer I, at Gahrn-jensen Næstved ApS anvender cookies og såkaldte widgets på Web og såkaldte tracking identifiers på App til forskellige formål.

3.4.2 Formål

De cookies mv., som Gahrn-jensen Næstved ApS anvender på sine Services, har forskellige formål.

På Web:

Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at I kan bruge Web, fx huskes, at I er logget ind på hele Web.

Præference cookies. Dette er cookies, som husker jeres indstillinger, fx kan jeres login huskes, hvis I har bedt om dette.

Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes.

Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra Facebook og Twitter, således at Gahrn-jensen Næstved ApS kan vise de seneste aktiviteter om Gahrn-jensen Næstved ApS fra Facebook og/eller Twitter. Hvis I er logget ind på Facebook eller Twitter, er oversigten personlig.

3.4.3 Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies

I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Gahrn-jensen Næstved ApS må anvende cookies på Web. I jeres browser kan I slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan I gør dette afhænger af, hvilken browser I anvender. Hvis I bruger mere end én internetbrowser, skal I slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. I kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

3.4.4 Hvis I ikke accepterer cookies m.v.

Hvis I ikke accepterer, at der på Gahrn-jensen Næstved ApS Web anvendes cookies m.v., kan I enten vælge at ophøre med at bruge Gahrn-jensen Næstved ApS, eller I kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at I ikke kan benytte jer af visse funktioner på Web.

3.5 Support

Hvis Gahrn-jensen Næstved ApS skal yde support til jer, kan Gahrn-jensen Næstved ApS behandle persondata for bedre at kunne hjælpe jer.

Gahrn-jensen Næstved ApS support kan kun få adgang til jeres oplysninger hvis I giver særskilt samtykke til dette. Samtykket kan altid tilbagekaldes.

3.5.1 Generelt

På baggrund af jeres henvendelse yder Gahrn-jensen Næstved ApS support i forbindelse med jeres rejser.

I sammenhæng med support kan Gahrn-jensen Næstved ApS tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende jer, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang. Gahrn-jensen Næstved ApS vil dog alene tilgå jeres oplysninger med jeres forudgående samtykke.

3.5.2 Data

Når I kontakter Gahrn-jensen Næstved ApS support, så kan Gahrn-jensen Næstved ApS medarbejdere tilgå begrænsede data om jeres bruger:

Jeres e-mailadresse

Oplysninger om hvilke services/produkter i Gahrn-jensen Næstved ApS, I bruger og i hvilket omfang.

Logs over hændelser, såsom hvornår I har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af Gahrn-jensen Næstved ApS Services mv.

3.5.3 Formål

Formålet med at Gahrn-jensen Næstved ApS tilgår jeres oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, I måtte have med brugen af Gahrn-jensen Næstved ApS Services.

3.5.4 Hjemmel

Gahrn-jensen Næstved ApS tilgår jeres oplysninger i forbindelse med support for at opfylde jeres behov for assistance.

Gahrn-jensen Næstved ApS tilgår alene jeres detaljerede data i forbindelse med support, hvis I på Gahrn-jensen Næstved ApS eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil.

3.5.5 Tilbagekaldelse af samtykke

I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Gahrn-jensen Næstved ApS må tilgå jeres detaljerede data. Gahrn-jensen Næstved ApS support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support.

3.5.6 Hvis I ikke afgiver samtykke

Hvis I ikke afgiver samtykke til, at Gahrn-jensen Næstved ApS i forbindelse med support kan tilgå jeres detaljerede data, kan der være forhold, som Gahrn-jensen Næstved ApS ikke kan yde support til.

4. Modtagere/videregivelse af data

Gahrn-jensen Næstved ApS videregiver kun jeres person- virksomhedsdata med jeres accept, eller hvor det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav.

4.1 De personoplysninger, som Gahrn-jensen Næstved ApS kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden jeres accept, medmindre Gahrn-jensen Næstved ApS er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Gahrn-jensen Næstved ApS kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

4.2 I har mulighed for at give andre i jeres virksomhed adgang til at se jeres oplysninger i Gahrn-jensen Næstved ApS. Det kan fx være en kollega eller rådgiver. Hvis I vælger dette, accepterer I samtidig, at Gahrn-jensen Næstved ApS, for at opfylde denne aftale med jer, må videregive jeres oplysninger til den pågældende.

5. Opbevaringsperiode

Gahrn-jensen Næstved ApS opbevarer jeres personoplysninger, så længe I er bruger af Gahrn-jensen Næstved ApS services. Hvis det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav, opbevares persondata dog længere tid.

Gahrn-jensen Næstved ApS kan anonymisere jeres oplysninger i stedet for at slette dem.

5.1 Gahrn-jensen Næstved ApS opbevarer jeres persondata, indtil I opsiger jeres aftale med Gahrn-jensen Næstved ApS. Gahrn-jensen Næstved ApS kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Gahrn-jensen Næstved ApS retlige interesser.

5.2 I visse tilfælde vil Gahrn-jensen Næstved ApS i stedet for at slette jeres persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til jer.

6. Persondatarettigheder

I har en række rettigheder, når Gahrn-jensen Næstved ApS behandler jeres persondata.

I har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Gahrn-jensen Næstved ApS har om jer.

I har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger.

I har ret til at få slettet jeres oplysninger i nogle tilfælde.

I har ret til såkaldt dataportabilitet.

I kan altid gøre indsigelse mod Gahrn-jensen Næstved ApS behandling af jeres persondata.

I har altid ret til at gøre indsigelse mod Gahrn-jensen Næstved ApS brug af jeres persondata til direkte markedsføring.

6.1 I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Gahrn-jensen Næstved ApS behandler om jer, til hvilket formål, hvorfra Gahrn-jensen Næstved ApS har jeres personoplysninger, samt hvem der modtager jeres personoplysninger.

6.2 I har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Gahrn-jensen Næstved ApS måtte behandle om jer. I kan via jeres personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Gahrn-jensen Næstved ApS hører gerne fra jer, hvis vi skal hjælpe med at rette jeres oplysninger.

6.3 I har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Gahrn-jensen Næstved ApS måtte behandle om jer. Hvis I ikke længere ønsker at anvende Gahrn-jensen Næstved ApS Service, kan I altid kontakte Gahrn-jensen Næstved ApS, og bede os slette al jeres data, dette vil ikke kunne genskabes.

6.4 I har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som I selv har givet til Gahrn-jensen Næstved ApS til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

6.5 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Gahrn-jensen Næstved ApS behandling af jeres personoplysninger grundet dine særlige forhold.

6.6 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Gahrn-jensen Næstved ApS eventuelle brug af jeres persondata til brug for direkte markedsføring. Gahrn-jensen Næstved ApS vil i så fald ophøre med sådan brug.

7. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU

Gahrn-jensen Næstved ApS anvender databehandlere i lande udenfor EU

7.1 Gahrn-jensen Næstved ApS anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.

Google, Inc. Irland

Youtube, Inc (Google) USA

Facebook, Inc. USA

Instagram, Inc. USA

Tawk.to, Inc. USA

7.2 Gahrn-jensen Næstved ApS kan henvise til, hvor I skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse.

8. Fortrolighed

Gahrn-jensen Næstved ApS behandler jeres data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til jer.

8.1 Gahrn-jensen Næstved ApS behandler altid jeres persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Gahrn-jensen Næstved ApS har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til jer kan Gahrn-jensen Næstved ApS medarbejdere med jeres samtykke tilgå jeres transaktionsdata. Samtlige af Gahrn-jensen Næstved ApS medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

9. Tilbagekaldelse af samtykke

I kan altid tilbagekalde alle eller nogle af jeres samtykker til Gahrn-jensen Næstved ApS.

9.1 I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykker via mailhenvendelse.

9.2 Hvis I tilbagekalder et eller flere af jeres samtykker, har I eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Gahrn-jensen Næstved ApS Service.

10. Ændringer af politikken

Gahrn-jensen Næstved ApS kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. I vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

10.1 Gahrn-jensen Næstved ApS forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Gahrn-jensen Næstved ApS Service.

10.2 Gahrn-jensen Næstved ApS orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til jer på den e-mailadresse, som I har angivet.

11. Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til Gahrn-jensen Næstved ApS behandling af jeres persondata, kan I altid rette henvendelse til jsm@bonvita.dk

11.1 Gahrn-jensen Næstved ApS har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Gahrn-jensen Næstved ApS vedrørende behandling af persondata og kan vejlede jer om, hvordan I kan udøve jeres rettigheder. I kan kontakte Gahrn-jensen Næstved ApS databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til Gahrn-jensen Næstved ApS, Att.: Søren, Torvestræde 1, 4700 Næstved eller sgj@gahrn.com.

11.2 Har I spørgsmål til persondatapolitikken eller Gahrn-jensen Næstved ApS behandling af jeres persondata, kan I kontakte Gahrn-jensen Næstved ApS databeskyttelsesrådgiver.

12. Klageadgang

Hvis du vil klage over Gahrn-jensen Næstved ApS persondatabehandling, kan det ske til Gahrn-jensen Næstved ApS eller Datatilsynet.

12.1 Hvis I ønsker at klage over behandlingen af jeres persondata, hører vi meget gerne fra jer. Gahrn-jensen Næstved ApS kontaktoplysninger findes i pkt. 11.1. I har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

13. Version

Persondatapolitikken er senest opdateret i juni 2018.

13.1 Denne persondatapolitik er opdateret i juni 2018.

 

Produkt tilføjet til ønskeliste
Produkt tilføjet til sammenligning.